Handelsbetingelser (Terms in danish)

DANSK

1.  GENERELT

1.1 Disse vilkår og betingelser (“betingelserne”) gælder for bestilling af varer (brugskunstgenstande) fra Kristina Buk ApS’ webshop: kristinabuk.com.
1.2 De betingelser, som gælder for køb brugskunstgenstande, der udbydes til salg på dette website, er anført nedenfor. Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret” på bestillingsformularen og indsende bestillingen, accepterer og indvilliger du i at være underlagt nærværende betingelser. Hvis du har oplyst en gyldig e-mailadresse, underretter vi dig så hurtigt som muligt for at bekræfte din bestilling, og for at bekræfte dine oplysninger. Du er velkommen til at kontakte os for at få din ordrebekræftelse pr. post.
1.3 Kristina Buk ApS forbeholder sig retten til at ændre betingelserne til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog ikke gælde for bestillinger, som er indsendt før de ændrede betingelser er offentliggjort på websitet. Hvis nogle af disse betingelser måtte være ugyldige som følge af den til enhver tid værende lovgivning, udskilles den ugyldige betingelse, og vil ikke have indflydelse på gyldigheden af de øvrige betingelser.
1.4 Ophavsretten til såvel billeder, tekst og grafik m.m. på websitet, herunder også  billeder  af brugskunstgenstande, tilhører Kristina Buk ApS, og brug af dette materiale må ikke ske uden skriftlig tilladelse fra ophavsretsindehaveren. Kristina Buk ApS forbeholder sig retten til at benytte billeder mv. af solgte brugskunstgenstande i enhver markedsføringsmæssig henseende, samt benytte de solgte brugskunstgenstande i andre sammenhænge, som ligger indenfor Kristina Buk ApS’ ophavsret.
1.5 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til betingelserne, meddelelser om fortrydelse, ophævelse, returnering af brugskunstgenstande, kontakt venligst: Kristina Buk ApS, Sandvadsvej 16, DK-4600 Køge eller pr. e-mail : info@kristinabuk.com  eller kontakt os på telefon: 27 32 22 09.

2.  LEVERING
2.1 Det bestilte produkt leveres i originaldesign i overensstemmelse med det på hjemmesiden/webshoppen beskrevne. Kristina Buk ApS forbeholder sig retten til at foretage mindre tekniske ændringer, som ikke påvirker brugskunstgenstandens funktionalitet.
2.2 Brugskunstgenstande vil som udgangspunkt blive afsendt  inden for 3-4 dage.
2.3 Kristina Buk ApS forbeholder sig retten til at foretage dellevering af bestilte brugskunstgenstande. Hvis dette sker, påløber der ingen ekstraomkostninger. Der bliver kun opkrævet betaling for én levering.
2.4 Hvis levering ikke er mulig inden for 30 dage, er du berettiget til at annullere bestillingen. Såfremt der er foretaget betaling, vil en sådan betaling blive tilbagebetalt af os hurtigst muligt og senest inden for 14 dage.

3.  PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER
3.1 Alle priser er opgivet i danske kroner. Hvis der på hjemmesiden er angivet pris i anden valuta end danske kroner vil prisen blive omregnet efter gældende kurs på dagen for købet. De angivne priser er inklusiv dansk moms, men eksklusiv skatter, afgifter, told og leveringsomkostninger ved eventuel levering til udlandet.

4.  BETALING
4.1 Du kan betale for dit køb ved hjælp af de betalingsmetoder, som til enhver tid fremgår af websitet.
4.2 Kristina Buk ApS sørger for sikker onlinebetaling ved hjælp af ekstern leverandør (Pensopay.dk) og for at sikre, at du altid har det højeste sikkerhedsniveau, krypteres dine betalingsoplysninger automatisk, når du indtaster dem.
4.3 Kreditkort der modtages på webshoppen er: Dankort, Visakort, Mastercard, American Express samt betaling via Paypal.
4.4 Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet først, når varerne er afsendt. Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande. Vi kan til enhver tid nedskrive det betalte beløb - hvis f.eks. et produkt er udsolgt, eller ikke ønskes alligevel. Men af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ALDRIG forhøje det godkendte beløb.

 

5.  FORTRYDELSESRET, BESKADIGEDE OG/ELLER MANGELFULDE BRUGSKUNSTGENSTANDE
Fortrydelsesret
5.1 Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalens kap. 4 med en fortrydelsesfrist på 14 dage. Fristen regnes fra den dag, du har fået varen leveret, idet du via e-mail har modtaget de lovpligtige oplysninger om bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Skulle du ikke have modtaget disse oplysninger på grund af forhold, som kan lastes Kristina Buk ApS, er fortrydelsesfristen 12 måneder og 14 dage efter du har fået varen leveret, dog senest 14 dage efter modtagelse af oplysninger om fortrydelsesretten. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?
5.2 Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftlig give besked herom til Kristina Buk ApS pr. e-mail, post eller ved at udfylde og fremsende standardformularen, som du får ved henvendelse til Forbrugerrådet. Du vil hurtigst muligt modtage bekræftelse på modtagelse af din henvendelse fra Kristina Buk ApS.
5.3 Ved brug af fortrydelsesretten er du forpligtet til senest 14 dage efter du har givet besked om brug af fortrydelsesretten, jf. pkt. 5.2 at returnere det købte til Kristina Buk ApS. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen som bevis for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.
Du kan ved henvendelse til Kristina Buk ApS få tilsendt en returlabel.
5.4 Du skal selv betale returneringsomkostninger (porto/fragt) ved fortrydelse af købet/returnering af varen, ligesom du bærer risikoen for brugskunstgenstanden indtil denne er Kristina Buk ApS i hænde.
Hvis vi har leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende brugskunstgenstand, som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved fremsendelsen af erstatningsvaren Kristina Buk ApS. Bemærk at Kristina Buk ApS sælger en del unika brugskunstgenstande, og erstatningsvarer derfor ofte ikke forefindes, da to brugskunstgenstande sjældent er ens. Vi refunderer derfor købesummen, hvis du som køber ikke kan finde en anden vare.
5.5 Vi tilbagebetaler købesummen og leveringsomkostninger (ikke returneringsomkostninger) hurtigst muligt og senest inden for 14 dage fra vores modtagelse af meddelelse om brug af fortrydelsesretten, jf. pkt. 5.2.
5.6 Såfremt det købte ikke kan returneres i væsentlig samme stand, som modtaget, mister du ikke retten til at fortryde købet, men du må forvente at skulle betale for værdiforringelsen. Er varen værdiløs, er du ikke berettiget til at få dine penge tilbage.
Vi anbefaler derfor, at du tager behørige og rimelige skridt til opretholdelse af brugskunstgenstandens stand, og at du sørger for sikker returnering til os.
5.7 Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen.

Reklamationer over brugskunstgenstande
5.8 Såfremt det købte er beskadiget under transporten eller i øvrigt måtte være mangelfuldt bedes du kontakte Kristina Buk ApS samt følge nedenstående fremgangsmåde:
5.9 Reklamationer skal være fremsat overfor Kristina Buk ApS seneste 2 år efter levering, jf. Købeloven.
5.10 Reklamationer vedrørende mangler ved brugskunstgenstanden skal meddeles inden for rimelig tid og senest 2 måneder efter, at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du sender din reklamation skriftligt til Kristina Buk ApS på den adresse eller e-mail, der er anført under i punkt 1.5, ligesom brugsgenstanden sendes retur til den anførte adresse for evt. udbedring af mangler. Ved manglende rettidig reklamation kan reklamationen afvises af Kristina Buk ApS.
5.11 Såfremt reklamationen er berettiget, kan du anmode om (a) reparation, (b) ombytning eller (c) ophævelse af købet (pengene tilbage), såfremt reparation eller ombytning ikke er muligt.
5.12 Såfremt vi ikke kan reparere manglen ved det købte (brugsgenstanden) eller levere en erstatningsvare, kan du efter eget valg vælge at annullere bestillingen og få pengene retur, eller anmode om prisnedslag mod at beholde brugsgenstanden i den stand, som den forefindes i.
5.13 Kristina Buk ApS påtager sig intet ansvar for krav fremsat som følge af (a) ikke-tilsigtet anvendelse eller håndtering af det købte (brugskunstgenstanden), eller (b) forkert eller manglende vedligeholdelse af det købte (brugskunstgenstanden).

6. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Til flere brugskunstgenstande medfølger specifikke oplysninger om brug og vedligeholdelse, som skal følges. Derudover er du altid velkommen til at kontakte Kristina Buk ApS, såfremt du måtte have spørgsmål til vedligeholdelse.

7. FORCE MAJEURE
7.1 Kristina Buk ApS er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i udførelse af ordren, hvis og i det omfang sådan fejl eller forsinkelser direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, som er uden for Kristina Buk ApS’ rimelige kontrol og ikke kunne være undgået ved at tage rimelige forholdsregler.

8. FORTROLIGHED
8.1 I forbindelse med køb på webshoppen er du forpligtet til at oplyse følgende information:
Navn
Adresse
E-mail 
Telefonnummer
Såfremt købet foretages i din egenskab af at være erhvervsdrivende skal tillige oplyses gyldigt CVR nummer eller andet lignede offentligt identifikationsnummer.
8.2 Ovenstående oplysninger gemmes sammen med information om det købte produkt i 5 år regnet fra udgangen af det regnskabsår, hvor købet er foretaget, jf. Bogføringslovens § 10. Herefter slettes oplysningerne.
8.3 Dine oplysninger vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand, med undtagelse af evt. re-konstruktion eller ved helt/delvist salg af Kristina Buk ApS. Enhver videregivelse vil i en sådan situation ske i overensstemmelse med gældende regler i Persondataloven.
8.4 Som forbruger har du ret til at få oplysninger om hvilke personlige data om dig, Kristina Buk ApS har registreret. Du har mulighed for at fremkomme med indsigelser til disse registreringer, jf. Persondataloven. Hvis du har bekymringer eller spørgsmål vedrørende opbevaring af data, er du velkommen til at kontakte Kristina Buk ApS.

9. COOKIES
9.1 Ved at besøge www.kristinabuk.com accepterer du hjemmesidens brug af cookies. En cookie er en samling data, som websitet gemmer via din browser på din pc, og som registrerer din brug af hjemmesiden med henblik på at genkende din pc, fx hvis du vælger at din internet browser skal huske dit kodeord for dig.

10. GÆLDENDE LOV
10.1 Disse betingelser er underlagt dansk lovgivningen. Værneting for enhver tvist mellem dig og Kristina Buk ApS er byretten i København.